รีวิว สัมผัสล้างโลก

รีวิว สัมผัสล้างโลก วันนี้เพิ่งมีโอกาสได้ดูหนัง Contagion

        รีวิว สัมผัสล้างโลก เริ่มจากกลุ่มคนที่จะเดินทางจากฮ่องกงไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ หลายประเทศทั่วโลกซึ่งในระยะเวลาอันสั้น กลุ่มเริ่มป่วยและเสียชีวิตในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา แต่ไม่ใช่แค่นั้น เพราะคนใกล้ชิดหรือติดต่อกับกลุ่มนั้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น สัมผัสสิ่งของที่คนเคยสัมผัสก่อนเริ่มมีอาการเช่นกัน และเสียชีวิตในไม่กี่ชั่วโมงต่อมา

        ด้วยเหตุนี้ WHO (องค์การอนามัยโลก) และ CDC (ศูนย์ควบคุม และป้องกันโรค) จึงต้องตรวจสอบว่าสาเหตุการเสียชีวิตของบุคคลเหล่านั้นเชื่อมโยงกันที่จุดใด จนในที่สุดก็พบสาเหตุการเสียชีวิตของคนเหล่านี้ เกิดจากไวรัสที่ไม่เคยถูกค้นพบมาก่อน และไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายได้ง่าย และรวดเร็ว

รีวิว สัมผัสล้างโลก

        ขณะที่ WHO และ CDC ต้องหาทางรับมือกับไวรัสอย่างเร่งด่วน และควบคุมข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนก นักข่าวอิสระพยายามขุดค้น และเปิดเผยข้อมูลจริง และข้อมูลสมมติเกี่ยวกับโรคระบาดผ่านบล็อกของเขาเอง เพื่อสร้างชื่อเสียงให้ตัวเอง

        จนในที่สุดประเทศก็เริ่มวุ่นวาย ผู้คนต่างพยายามยึด และกักตุนเสบียงให้ได้มากที่สุด บางคนพยายามออกจากเมืองที่เกิดการระบาด